افزایش تولید روزانه نفت خام لیبیا به یک میلیون و 207 هزار بشکه

شرکت ملی نفت لیبیا اعلام کرد که تولید روزانه نفت خام به یک میلیون و 207 هزار بشکه رسیده است

1966784
افزایش تولید روزانه نفت خام لیبیا به یک میلیون و 207 هزار بشکه

شرکت ملی نفت لیبیا اعلام کرد که تولید روزانه نفت خام به یک میلیون و 207 هزار بشکه رسیده است.

روابط عمومی شرکت ملی نفت لیبیا اعلام کرد که میزان تولید روزانه نفت خام این کشور طی 24 ساعت اخیر افزایش یافته و به یک میلیون و 207 هزار بشکه رسیده است.

بنا به اعلام بانک مرکزی لیبیا در 4 جنوری 2023، درآمد نفتی این کشور که در سال 2021 مبلغ 103.4 میلیارد دینار لیبیا بود، در سال گذشته به 105.5 میلیارد دینار (تقریبا 22.01 میلیارد دالر) افزایش یافت.

بدین ترتیب درآمد نفتی لیبیا در سال 2022 نسبت به سال قبل 440 میلیون دالر رشد کرده است.

گفتنی است عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر لیبیا 12 جولای 2022، فرحات عمر بن قداره را به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت این کشور منصوب کرد.

بن قداره نیز 26 جولای اعلام کرد که تولید روزانه نفت از 870 هزار بشکه، به یک میلیون و 25 هزار بشکه رسیده است.اخبار مربوطه