پارلمان عراق قانون جدید انتخابات را تصویب کرد

پارلمان عراق قانون پر مشاجره انتخابات این کشور را تصویب کرد

1965554
پارلمان عراق قانون جدید انتخابات را تصویب کرد

پارلمان عراق قانون پر مشاجره انتخابات این کشور را تصویب کرد.

پارلمان عراق سرانجام پیش‌نویس قانون جدید پر مشاجره انتخابات پارلمانی این کشور را تصویب کرد.

این قانون توسط احزاب شیعه، سنی و کرد در عراق تهیه شده است.

بر اساس این اصلاحیه قانون، در عراق از سیستم «چند حوزه انتخاباتی» به سیستم «فهرست بسته و حوزه انتخاباتی واحد» باز گشته شد.

بعضی از احزاب سیاسی کوچک و نمایندگان مستقل به دلیل اینکه این اصلاح به نفع احزاب حاکم است، با آن مخالفت کردند.

مقتدی صدر، رهبر سیاسی شیعیان که از سیاست کناره‌گیری کرده و آیت‌الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان عراق نیز با این قانون مخالفت کرده بودند.

سیستم «چند حوزه انتخاباتی» در عراق برای اولین بار در انتخابات 10 اکتوبر 2021 اجرا شد. با این سیستم، آرای احزاب شیعه مورد حمایت ایران کاهش یافته بود.

علیه این قانون انتخابات، اعتراضاتی در پایتخت و ولایت های جنوبی عراق برگزار شده بود.اخبار مربوطه