آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مفقود شدن 2.5 تن اورانیوم در لیبیا خبر داد

10بشکه حاوی 2.5 تن اورانیوم طبیعی ازجایی که قبلاً توسط مقامات لیبیاگزارش شده بود، مفقود شده است

1960692
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مفقود شدن 2.5 تن اورانیوم در لیبیا خبر داد

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: 10 بشکه حاوی تقریبا 2.5 تن اورانیوم طبیعی به شکل (کنسانتره سنگ اورانیوم) که قبلاً توسط دولت لیبیا گزارش شده بودند, در مکان اعلام شده وجود نداشتند

10بشکه حاوی 2.5 تن اورانیوم طبیعی ازجایی که قبلاً توسط مقامات لیبیاگزارش شده بود، مفقود شده است.

در بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به اعضای هیات مدیره، یادآور شد که در چارچوب توافقنامه کنترل تضمینی و پروتکل الحاقی با لیبیا، فعالیت‌های آزمایش حقیقی و نظارتی در خصوص مواد هسته‌ای در این کشور انجام شده است.

در این بیانیه آمده است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافتند که 10 بشکه حاوی تقریبا 2.5 تن اورانیوم طبیعی به شکل (کنسانتره سنگ اورانیوم) که قبلاً توسط دولت لیبیا گزارش شده بودند, در مکان اعلام شده وجود نداشتند.

آژانس بین المللی اتمی تحقیقات بیشتری را برای مشخص شدن نحوه مفقود شدن اورانیوم از این مکان که به نام آن اشاره نشده، انجام خواهد داد.

در این بیانیه با اشاره به اینکه به وضعیت مورد بحث باید فورا رسیدگی شده و تحقیقات آغاز شود، آمده است: "از دست دادن اطلاعات در مورد مکان فعلی مواد هستوی ممکن است خطر رادیولوژیکی و همچنین نگرانی‌های امنیتی هستوی را به همراه داشته باشد."اخبار مربوطه