نشست  چهارگانه سوریه در مسکو برگزار می‌شود

نشست سوریه در سطح معاونان وزرای امور خارجه تورکیه، روسیه، رژیم اسد و ایران از 15 تا 16 مارس در مسکو پایتخت روسیه برگزار می‌شود

1959036
نشست  چهارگانه سوریه در مسکو برگزار می‌شود

نشست سوریه در سطح معاونان وزرای امور خارجه تورکیه، روسیه، رژیم اسد و ایران از 15 تا 16 مارس در مسکو پایتخت روسیه برگزار می‌شود

نشست  چهارگانه تحولات سوریه در سطح معاونان وزرای امور خارجه تورکیه، روسیه، رژیم اسد و ایران از 15 تا 16 مارچ در مسکو پایتخت روسیه برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع دیپلماتیک، بوراق آقچاپار معاون وزیر خارجه تورکیه در این نشست ریاست هیات تورکیه را بر عهده خواهد داشت.

در این نشست میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقایی به نمایندگی از روسیه، علی عسگر حاجی مشاور امور سیاسی وزیر امور خارجه به نمایندگی از ایران و ایمن سوزان معاون وزیر امور خارجه به نمایندگی از رژیم اسد حضور خواهند داشت.اخبار مربوطه