بارش شدید باران باعث تخریب طولانی‌ترین پل عراق شد

در اثر جاری شدن سیل در عراق بخشی از طولانی‌ترین پل این کشور تخریب شد

1959601
بارش شدید باران باعث تخریب طولانی‌ترین پل عراق شد

در اثر جاری شدن سیل در عراق بخشی از طولانی‌ترین پل این کشور تخریب شد.

در اثر بارش شدید باران در عراق، قسمتی از «پل داکوک» طولانی‌ترین پل در این کشور که در جاده کرکوک-بغداد واقع شده است، فروریخت.

قاسم حمزه، مدیر اداره پلها و جاده های کرکوک در گفت‌وگو با آناتولی اظهار داشت که بر اثر جاری شدن سیل به دلیل بارش شدید باران قسمتی از پل داکوک که جاده کرکوک- بغداد در جنوب کرکوک را متصل می‌کند، فرو ریخته است.

حمزه با بیان اینکه در مسر مذکور تعداد زیادی پل وجود دارد، به اهمیت پل داکوک که در اولوسوالی داکوک قرار دارد و به طول یک کیلومتر طولانی‌ترین پل این کشور است، اشاره کرد.

حمزه اظهار داشت: ریزش  پل در اثر تخریب رخ داده و عبور موترهای حامل بارهای سنگین از روی پل متوقف شده است.اخبار مربوطه