پدرسون: پیدایش راه‌حل به مسئله سوریه در آینده‌ای نزدیک غیرممکن است

پدرسون نمایندگی ویژه سازمان ملل متحددرسوریه، راجع به پیدایش راه‌حل به مسئله سوریه  اطلاعاتی ازتوییتر به اشتراک گذاشت

1938203
پدرسون: پیدایش راه‌حل به مسئله سوریه در آینده‌ای نزدیک غیرممکن است

پدرسون نمایندگی ویژه سازمان ملل متحددرسوریه، راجع به پیدایش راه‌حل به مسئله سوریه  اطلاعاتی ازتوییتر به اشتراک گذاشت

گیرپدرسن فرستاده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد درامورسوریه اعلام کرد: درگیری‌ها در سوریه نیازمندیک راه‌حل سیاسی پرشمول بوده ولی پیدایش این راه‌حل درآینده‌ای نزدیک ممکن نمی‌باشد.

پدرسن ضمن تاکید بر اینکه مردم سوریه در سال 2023 نیز گرفتار ناآرامی‌ها و بحران بزرگی است گفت: این درگیریها نیازمند یک راه‌حل سیاسی پرشمول بوده و جز آن راه دیگری وجود ندارد. متاسفانه پیدایش راه‌حل به بحران در آینده‌ای نزدیک میسر نمی‌باشد. پایان‌یابی به درگیری‌ها مستلزم یک قرارداد آتش‌بس درسطح کشوراست. 

گیر پدرسن با اشاره به اینکه خواهان ادامه نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه و برداشته شدن گام‌های ملموس‌تر برای حل بحران است تاکید کرد: شرایط جدیدی که بتوان آن را به‌صورت گزارش تهیه کرده و به اطلاع افکار عمومی رسانید بوجود نیامده است.

پدرسن فرستاده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سوریه به لزوم تلاش مشترک برای اتحاد در روند پیدایش راه‌حل به مسئله به رهبری مردم سوریه تاکید کرد.

فرستاده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد، مقامات ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه که سازمان ملل متحد آنها را به‌عنوان گروه کوچک نامیده، در تاریخ 24 جنوری با بدرکامو رئیس کمیسیون مذاکرات سوریه و در تاریخ 23 جنوری نیز با هادی البحره رئیس هیات مخالفان سوریه در کمیته تدوین قانون اساسی سوریه به‌منظور مذاکره پیرامون بحران سوریه در شهر ژنو گردهم آمده بودند.اخبار مربوطه