مهاجرانی که در طول سال 2022 از تورکیه اخراج شدند

تا به امروز یک میلیون و 549 هزار و 680 نفر مهاجر در حوزه آموزش‌های انسجام اجتماعی و زندگی (SUYE) تحت آموزش قرار گرفتند

1927484
مهاجرانی که در طول سال 2022 از تورکیه اخراج شدند

تا به امروز یک میلیون و 549 هزار و 680 نفر مهاجر در حوزه آموزش‌های انسجام اجتماعی و زندگی (SUYE) تحت آموزش قرار گرفتند

سال گذشته 124 هزارو441 مهاجر غیرقانونی در تورکیه اخراج شدند.

در پست ویدئویی که از حساب رسانه‌های اجتماعی ریاست مدیریت مهاجرت وزارت داخله، به اشتراک گذاشته شده است، داده‌های سال 2022 در مورد فعالیت‌های مدیریت مهاجرت گنجانده شده است.

بر این اساس در سال گذشته از ورود 280 هزار و 206 مهاجر غیرقانونی به کشور جلوگیری شد. تعداد مهاجران دستگیر شده بدون احتساب دستگیری مکرر 236 هزار و 572 نفر ثبت شد. تعداد مهاجران غیرقانونی اخراج شده در سال گذشته نیز 124 هزار و 441 نفر بوده است.

تعداد مهاجران غیرقانونی اخراج شده نسبت به سال قبل 161 فیصد افزایش یافته است. سطح موفقیت اخراج نیز بدون احتساب افرادی که روند اخراج آنها ادامه دارد و نیز و دستگیری‌های مکرر، 71 فیصد بوده است.

تعداد مراکز بازگردانی به 30 مرکز و ظرفیت آنها به 20 هزار و 540 نفر افزایش یافت.

در حال حاضر 3 میلیون و 535 هزار و 898 سوری در تورکیه زندگی می‌کنند. سال گذشته 58 هزار و 758 تبعه سوریه ای به صورت داوطلبانه به مناطق امن در سوریه بازگشتند و تاکنون 539 هزار و 332 تبعه سوریه ای به صورت داوطلبانه به مناطق امن بازگشته‌اند.

در سال گذشته یک میلیون و 395 هزار و 55 و تا به امروز یک میلیون و 549 هزار و 680 نفر مهاجر در حوزه آموزش‌های انسجام اجتماعی و زندگی (SUYE) تحت آموزش قرار گرفتند.

مراکز مشاوره مهاجرت به یک میلیون و 164 هزار و 362 نفر خدمات ارائه کرده‌اند. در حوزه فعالیت‌های آموزشی از قبیل دوره‌های عمومی، حرفه‌ای، زبان تورکی، سواد آموزی و قرآن به یک میلیون و 948 هزار و 224 نفر آموزش داده شده است.

جان 1024 مهاجرغیرقانونی که عمدتاً به دلایل قاچاق انسان، قاچاق مهاجروسرگردانی در ابحار درخواست کمک اضطراری کرده بودند، نجات داده شده است.اخبار مربوطه