شهادت یک سربازتورک در شمال عراق

سربازمجروح درمنطقه عملیاتی پنجه-قفل درشمال عراق که به شفاخانه انتقال یافته بود، به شهادت رسید

1912374
شهادت یک سربازتورک در شمال عراق

سربازمجروح درمنطقه عملیاتی پنجه-قفل درشمال عراق که به شفاخانه انتقال یافته بود، به شهادت رسید.

یکتن سربازانیکه در اثر حمله مسلحانه ای اعضای سازمان تروریستی و تجزیه طلب در منطقه عملیاتی پنجه-قفل در شمال عراق مجروح و به شفاخانه  انتقال داده شده بود، به شهادت رسید

در اطلاعیه وزارت دفاع ملی تورکیه آمده است گروهبان خلیل ابراهیم ییگیت، متخصص پیاده نظام که در منطقه عملیات پنجه قفل حمله مسلحانه ای یک تروریست زخمی شده و به شفاخانه  انتقال داده شده بود علیرغم هرگونه مداخلات طبی به شهادت رسید.اخبار مربوطه