نهاد خیریه قطردرافغانستان به فعالیت خود آغاز می‌کند

سفیر قطر در کابل اعلام کرد که در راستای ارائه کمک‌های بشردوستانه٬ نهاد خیریه‌ای را در افغانستان راه اندازی خواهند کرد

1901679
نهاد خیریه قطردرافغانستان به فعالیت خود آغاز می‌کند

سفیر قطر در کابل اعلام کرد که در راستای ارائه کمک‌های بشردوستانه٬ نهاد خیریه‌ای را در افغانستان راه اندازی خواهند کرد.

سعید بن مبارک الخیارین، سفیر قطردرکابل، پایتخت افغانستان با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان دیداروگفت‌وگو کرد.

به گزارش دفتر رسانه‌ای وزارت خارجه طالبان٬ الخیارین در این دیدار از آغاز فعالیت یک نهاد خیریه قطر در آینده درافغانستان خبرداد و گفت: می‌خواهیم روابط مان را تقویت وعمیق‌ترکنیم.

اوافزود: با تاسیس نهاد خیریه قطردرکابل به نیازمندان افغان از جمله زنان بیوه و ایتام کمک‌های لازم را فراهم خواهیم کرد.

سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز ضمن قدردانی از کمک‌های قطر به مردم افغانستان٬‌ از فراهم‌سازی زمنیه برای فعالیت نهاد خیریه قطر اطمینان داد.اخبار مربوطه