تورکیه یورش به مسجدالاقصی را محکوم کرد

وزارت امور خارجه تورکیه اطلاعیه‌ای درزمینه یورش به مسجدالاقصی صادر کرد

1884970
تورکیه یورش به مسجدالاقصی را محکوم کرد

وزارت امور خارجه تورکیه اطلاعیه‌ای درزمینه یورش به مسجدالاقصی صادر کرد

تورکیه حمله اسرائیلی‌های رادیکال به مسجدالاقصی در بیت‌المقدس اشغالی را محکوم کرد.

وزارت امورخارجه تورکیه باانتشار اطلاعیه‌ای دراین زمینه اعلام کرد: تورکیه یورش گروه‌های اسرائیلی رادیکال دربیت‌المقدس اشغالی به مسجدالاقصی رامحکوم کرده و آن‌را غیرقابل قبول تلقی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: از مقامات اسرائیلی دعوت می‌کنیم تا ضمن اجتناب از دامن زدن به تنش و دوری از این‌گونه اقدامات ناقض موقعیت متکی بر حقوق بین‌المللی و قدسیت مسجدالاقصی، بالفور تدابیر لازمه را اتخاذ کنند.

شهرک‌نشینان یهودی افراطی به‌مناسبت عید"روش هشانا" روزاول سال تقویم عبری درساعات صبح دیروز به مسجدالاقصی  یورش برده وپولیس اسرائیل، فلسطینیان معترض به این یورش را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. اخبار مربوطه