سربازان آمریکایی به تروریستهای پ‌ک‌ک/ ی‌پ‌گ،‌ آموزش تسلیحاتی میدهد

سربازان آمریکایی در شرق ولایت حسکه سوریه، به تروریستها آموزش تسلیحاتی می‌دهند

1877395
سربازان آمریکایی به تروریستهای پ‌ک‌ک/ ی‌پ‌گ،‌ آموزش تسلیحاتی میدهد

سربازان آمریکایی در شرق ولایت حسکه سوریه، به تروریستها آموزش تسلیحاتی می‌دهند

سربازان آمریکایی به تروریست های پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ درمنطقه مالکیه درشرق ولایت حسکه سوریه آموزش استفاده ازسلاح دادند.

نیروهای آمریکایی که در مناطق تحت اشغال سازمان تروریستی پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ درسوریه حضور دارند، به حمایت‌های آموزشی تسلیحاتی خود از سازمان تروریستی تجزیه طلب ادامه می‌دهند.

نیروهای ویژه آمریکا به 240 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ درمنطقه مالکیه نزدیک مرزتورکیه وعراق آموزش مسلحانه دادند.

گفتنی است ایالات متحده ونیروهای ائتلاف آن ازسال 2015 به هزاران تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ آموزش‌های استفاده ازسلاح داده اند.اخبار مربوطه