سه تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

1867486
سه تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

سه تن از منسوبین  سازمان تروریستی و تجزیه‌ طلب پ‌.ک‌.ک در شمال عراق از پا درآورده شدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی تورکیه آمده است که نیروهای مسلح تورکیه به مبارزه خود با تروریست‌ها به طور موثر و قاطع ادامه داده و 3 تروریست عضوی سازمان تروریستی پ‌.ک‌.ک در عملیات قفل پنجه که با موفقیت در شمال عراق ادامه دارد، از پا در آورده شدند.اخبار مربوطه