بازسازی میدان هوایی بین‌المللی موصل توسط دو شرکت تورکی

والی ولایت موصل ازامضای قراردادبازسازی میدان هوایی بین‌المللی این شهربا دوشرکت تورکی خبر داد

1866553
بازسازی میدان هوایی بین‌المللی موصل توسط دو شرکت تورکی

والی ولایت موصل ازامضای قراردادبازسازی میدان هوایی بین‌المللی این شهربا دوشرکت تورکی خبر داد.

نجم الجبوری، والی ولایت موصل عراق درگفت‌وگوبا خبرنگاران اعلام کرد: برای بازسازی میدان هوایی بین‌المللی موصل با شرکت‌های مجرب تورکی خدمات میدان هوایی تاو(TAV) وعمرانی 77 همکاری خواهیم کرد.

اوتصریح کرد: میدان هوایی موصل قبل ازاین صرفا برای پروازهای داخلی مورداستفاده قرارمیگرفت، اکنون به میدان هوایی بین‌المللی تبدیل شده و فرآیند بازسازی آن به شرکت‌ها تورک واگذار شد.

الجبوری در ادامه گفت: به زودی عملیات بازسازی آغازمیشود واین میدان هوایی دروازه ورود موصل وعراق به جهان خواهد بود.اخبار مربوطه