شهادت سرباز تورک در شمال عراق

سربازمجروح در تاریخ 3 اگست در منطقه درعملیات قفل پنجه نیروهای مسلح تورکیه در شمال عراق، به رحمت حق پیوست

1865465
شهادت سرباز تورک در شمال عراق

سربازمجروح در تاریخ 3 اگست در منطقه درعملیات قفل پنجه نیروهای مسلح تورکیه در شمال عراق، به رحمت حق پیوست

سربازی که در منطقه عملیات قفل پنجه نیروهای مسلح تورکیه در شمال عراق مجروح شده بود، در شفاخانه ایکه تحت تداوی قرار داشت، به رحمت حق پیوست.

در اطلاعیه وزارت دفاع ملی تورکیه گفته شد، خردضابط  خلیل کوچ که در نتیجه انفجار ماده منفجره دست ساز جابجا شده توسط اعضای سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب در تاریخ 3 اگست در منطقه عملیاتی پنجه قفل مجروح شده و درشفاخانه ای آموزشی و تحقیقاتی گلخانه تحت معالجه قرار داشت، برغم تمامی مداخلات طبی جان به حق سپرده و به درجه رفیع شهادت دست یافت.اخبار مربوطه