اردوغان از آنیت کبیر بازدید به عمل اورد

اعضای شورای عالی نظامی تورکیه تحت ریاست رئیس جمهوررجب طیب اردوغان،ازآنیت کبیرکه مقبره مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری تورکیه بازدید کردند

1863687
اردوغان از آنیت کبیر بازدید به عمل اورد

اعضای شورای عالی نظامی تورکیه تحت ریاست رئیس جمهوررجب طیب اردوغان، درپایتخت انقره ازآنیت کبیرکه مقبره مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری تورکیه در آن قرار دارد، بازدید کردند.

اردوغان در اینجا به دفتر ویژه آنیت کبیر امضا کرده و چنین نوشت:

"آتاتورک عزیز، به مناسبت جلسه 2022 به صفت اعضای شورا در حضور شما  قرار داریم. من یاد جنابعالی و شهدای قهرمانمان را با رحمت گرامی می دارم و آرزو می کنم که جلسه شورای ما مایه موفقیت مان گردد. جمهوری تورکیه که شما به ما سپرده اید، منحیث یادگاری از ثبات و اعتماد در منطقه خود در یک چنین دوره بحرانی که درگیری های داغ در جریان است، به اعتلای خود ادامه می دهد.

اردوی قهرمان ما احساس وطن دوستی، وظیفه شناسی، انضباط، بازدارندگی روزافزون و وفاداری به اصول دموکراتیک، اعتماد به ملت ما را القا میکند. دستاوردهای برجسته در جبهات مختلف،  اعم از مبارزه با تروریزم گرفته تا عملیات برون مرزی، به وضوح قدرت، اثربخشی و قابلیت های نیروهای مسلح تورکیه را نشان می دهد. روحت شادباد».اخبار مربوطه