مبارزه قاطعانه تورکیه با تروریزم

وزارت دفاع ملی تورکیه اطلاعیه‌ای در زمینه مبارزات تورکیه با تروریزم صادر کرد

1863090
مبارزه قاطعانه تورکیه با تروریزم

وزارت دفاع ملی تورکیه اطلاعیه‌ای در زمینه مبارزات تورکیه با تروریزم صادر کرد

براساس این اطلاعیه دو تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک " در شمال عراق از پای در آمدند.

وزارت دفاع ملی تورکیه اعلام کرد: نیروهای مسلح قهرمان تورکیه به در هم کوبیدن لانه‌های تروریستی در شمال عراق ادامه می‌دهد. دو تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک " که در منطقه گارا در شمال عراق شناسایی شدند، از پای در آمدند. به در هم کوبیدن اهداف تروریستی به‌شکلی موثر ادامه می‌دهیم.

وزارت کشور تورکیه نیز اعلام کرده که دو نفر از منسوبین به سازمان تروریستی " پ.ک.ک " با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی شدند.

درنتیجه فعالیت‌های متقاعدساختن تروریست‌هابرای تسلیم شدن، دونفردیگرازمنسوبین سازمان تجزیه‌ طلب " پ.ک.ک " که از سازمان تروریستی فرار و به نیروهای انتظامی تسلیم شدند، در سال‌های 1999 و 2012 به این سازمان پیوسته و در عراق فعالیت نموده بودند.

بدین‌ترتیب تعداد تروریست‌هایی که با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی شدند، به 65 نفر افزایش یافت.   اخبار مربوطه