امضای قرار داد تهییه ای  مسکن در شمال سوریه بین آفاد و هلال‌احمر قطر

هیئت اداره مدیریت حوادث و وضعیت اضطراری تورکیه در دوهه دیدارهای رسمی را انجام دادند

1861120
امضای قرار داد تهییه ای  مسکن در شمال سوریه بین آفاد و هلال‌احمر قطر

هیئت اداره مدیریت حوادث و وضعیت اضطراری تورکیه در دوهه دیدارهای رسمی را انجام دادند

اداره مدیریت حوادث و وضعیت اضطراری (AFAD) درجهت ساخت یک مرکز مسکونی روستایی با ظرفیت هزار مسکن به خانواده‌های آواره در شمال سوریه با سازمان هلال‌احمر قطر قرار دادی امضا کرد.

هیئت اداره مدیریت حوادث و وضعیت اضطراری در چهارچوب دیدارهای رسمی خود در قطر در دوهه پایتخت قطر با مقامات سازمان هلال‌احمر ، موسسه تنظیم امور خیریه قطر و مقامات انجمن خیریه قطر پیرامون امکانات همکاری بحث و تبادل‌نظرهایی به‌عمل آوردند.

در نتیجه این مذاکرات اداره مدیریت حوادث و وضعیت اضطراری تورکیه و سازمان هلال‌احمر قطر پروتکل همکاری در زمینه اجرای پروژه ساخت یک روستای مسکونی برای آوارگان سوریه ای در منطقه الباب در شمال سوریه را امضا کردند.

این منطقه مسکونی به ارزش سه و نیم میلیون دالر با مدیریت و هماهنگی اداره مدیریت حوادث و وضعیت اضطراری تورکیه و سازمان هلال‌احمر قطر در منطقه عملیاتی سپر فرات تاسیس شده و از هزار واحد مسکونی به بزرگی 50 متر مربع متشکل خواهد بود. این واحد مسکونی همچنین از مکتب ابتدایی، کلینیک صحی، مسجد و مغازه‌ها متشکل خواهد بود.    اخبار مربوطه