سلیمان سویلو: از ابتدای سال جاری  تاکنون 126 هزار مهاجر غیرقانونی دستگیر شده است

وزیرداخله ای  تورکیه اعلام داشت که : به تعداد 510 هزارتن از سوریه ایی ها به مناطق امن بازگشتند

1848600
سلیمان سویلو: از ابتدای سال جاری  تاکنون 126 هزار مهاجر غیرقانونی دستگیر شده است

وزیرداخله ای  تورکیه اعلام داشت که : به تعداد 510 هزارتن از سوریه ایی ها به مناطق امن بازگشتند

سلیمان سویلو وزیر داخله تورکیه گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون 126 هزار مهاجر غیرقانونی را در تورکیه دستگیر کرده‌اند.

سویلو در سخنرانی اش در مراسمی در ازمیر اظهار داشت که تلاش زیادی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به کشور انجام می‌دهند، اما پناهندگان سوریه ای را نباید با مهاجران غیرقانونی اشتباه گرفت.

سویلو گفت: تا کنون به تعداد 510 هزار تن از سوریه ای های مهاجر به تورکیه، به مناطق امن بازگشتند.

اوبا توضیح اینکه با مهاجران غیرقانونی که دستگیر می‌کنند رفتاری انسانی دارند، افزود، آنها را در چارچوب توافقاتی که با کشورشان بسته‌ایم به کشورهای خود می‌فرستیم.

سلیمان سویلو گفت: "از اول سال جاری تاکنون به تعداد 126 هزار مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردیم. در این زمینه فعالیت داریم. انگلیسها نیزقرار بود مهاجران غیرقانونی را به رواندا بفرستند که نتوانستند. در حالیکه آنها حتی یک نفر را نتوانست مسترد کنند، ما چند نفر فرستادیم؟

ما در طی سال جای 44 هزار نفررا واطس فرستادیم ، یعنی 933 نفر تنها از آغاز سال نو به کشور خود رفته‌اند."اخبار مربوطه