نخست‌وزیر لبنان از احتمال اخراج پناهجویان سوریه ای از این کشور خبر داد

نخست‌وزیر لبنان گفت اگر جامعه جهانی حمایت نکند، اقداماتی را برای خروج قانونی پناهجویان سوریه ای از این کشور انجام خواهند داد

1846141
نخست‌وزیر لبنان از احتمال اخراج پناهجویان سوریه ای از این کشور خبر داد

نخست‌وزیر لبنان گفت اگر جامعه جهانی حمایت نکند، اقداماتی را برای خروج قانونی پناهجویان سوریه ای از این کشور انجام خواهند داد. 

نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان طی نشست خبری گفت اگر جامعه جهانی حمایت نکند، اقداماتی را برای خروج قانونی پناهجویان سوریه ای از کشور انجام خواهند داد.

کابینه دولت لبنان با هدف بررسی نقشه‌راه‌ مبارزه با بحران‌های جاری دراین کشور نشستی برگزار کرد.

نخست‌وزیرلبنان درپی این نشست اظهارداشت که مردم این کشوربه دلیل بحران اقتصادی که از سال 2019 تاکنون ادامه دارد، روزهای بسیار دشواری را پشت سر می‌گذارند.

میقاتی با اشاره به اینکه 85 فیصد لبنانی‌ها در خط فقر زندگی می‌کنند، تاکید کرد که آنها دیگر ظرفیت تحمل بار پناهجویان را ندارند.

اوادامه داد: از جامعه جهانی میخواهیم که از بازگشت پناهجویان سوریه ای به کشور خود حمایت کند. در غیر این صورت، لبنان نگرشی را نشان خواهد داد که کشورهای غربی تمایلی به آن ندارند. موضع لبنان این است که سوریه ای‌ها به طور قانونی از لبنان اخراج شوند.

براساس داده‌های سازمان ملل٬‌ پس ازآغاز جنگ داخلی سوریه ایه درسال 2011 حدود 850 هزار پناهجوی سوریه ای به لبنان پناه‌ برده‌اند. این درحالی است که دولت لبنان شمارپناهجویان سوریه ای در این کشور را 1.5 میلیون نفر اعلام کرده است.اخبار مربوطه