سخنگوی بنت استعفا داد

ماتان سیدی، سخنگوی نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل از سمت خود استعفا داد

1838850
سخنگوی بنت استعفا داد

ماتان سیدی، سخنگوی نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل از سمت خود استعفا داد

در بیانیه دفتر مطبوعاتی نخست وزیری اسرائیل آمده است سیدی "از سمت خود استعفا داد".

سیدی که اظهاراتش در بیانیه آمده چنین است: "اکنون زمان روی آوردن به مسیرها و چالش‌های جدید است. من از نخست وزیر برای همه چیز تشکر می‌کنم و برای او در کار فداکارانه اش برای مردم اسرائیل آرزوی موفقیت دارم." 

در بیانیه دفتر مطبوعاتی نخست وزیری همچنین اشاره شده است که "یوتام بن یتزاک جایگزین سیدی خواهد شد".

سیدی پس از شیمریت مایر، مشاور سیاسی بنت، نائومی ساسون، دستیار شخصی وی و تال گان-زوی، رئیس دفتر نخست وزیر اسرائیل، به چهارمین نامی از کارکنان نخست وزیر اسرائیل تبدیل شد که ظرف دو ماه استعفا داد.

سیدی 26 ساله که قبل از این در کنار بنت سمت‌های دیگری را بر عهده داشت، در دولت اسرائیل که در 13 جون 2021 تأسیس شده بود، به قدرت رسید.اخبار مربوطه