از شدت طوفان ریگ  مکاتب عراق را تعطیل شد

دولت عراق به‌دلیل طوفان ریگ  روز دوشنبه 23 می را تعطیل رسمی اعلام شد

1830798
از شدت طوفان ریگ  مکاتب عراق را تعطیل شد

دولت عراق به‌دلیل طوفان ریگ  روز دوشنبه 23 می را تعطیل رسمی اعلام شد.

دولت عراق به‌دلیل طوفان ریگ  که شام دیروز آغاز شده و انتظار می‌رود دو روز دوام داشته باشد، روز دوشنبه 23 می را تعطیل رسمی اعلام کرد.

بر این اساس، امروز وفردا تمام نهادهای دولتی و مکاتب در عراق تعطیل خواهند شد اما سازمان‌هایی که خدمات امنیتی و صحی انجام میدهند، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وزارت حمل‌و‌نقل عراق اعلام کرد که تمام پروازها در میدان‌های هوایی این کشور به‌دلیل طوفان ریگ  به حالت تعلیق درآمده است.

همچنین وزارت آموزش عراق نیز اعلام کرد که امتحانات در مکاتب این کشور به روز سه‌ شنبه 24 می موکول شده‌اند.

انتظار می‌رود این طوفان ریگ  باعث شود فاصله بینایی در عراق به زیر یک کیلومتر کاهش یابد.

مقامات مرتبط عراق با توجه به خطر خفگی به‌دلیل طوفان ریگ  از شهروندان خواستند از خانه بیرون نروند.اخبار مربوطه