نشست مجمع جهانی اقتصاد آغاز شد

نشست مجمع جهانی اقتصاد (داووس) پس از 2 سال وقفه به دلیل همه‌گیری کرونا در شهر داووس سوئیس آغاز شد

1830845
نشست مجمع جهانی اقتصاد آغاز شد

نشست مجمع جهانی اقتصاد (داووس) پس از 2 سال وقفه به دلیل همه‌گیری کرونا در شهر داووس سوئیس آغاز شد

این نشست که برای پنجاهمین بار در جنوری 2020 برگزار شد، به دلیل شیوع مرض همه‌گیری کرونا دو سال متوالی به تعویق افتاده  و نشست‌های جایگزین آنلاین ترتیب یافت.

انتظار می‌رود در این نشست که برای اولین بار در تاریخ در ماه جنوری برگزار شد، 50 رئیس دولت، 300 نماینده دولت و حدود 2500 مقام تجاری جهانی شرکت کنند.

به عنوان بخشی از این نشست، یک فعالیت جانبی تحت عنوان "نشست آزاد" در روزهای 23 تا 26 می که بر روی مردم باز می‌باشد، برگزار می شود.

در این نشست، تأثیرات شیوع کووید-19، اشغال اوکراین توسط روسیه از 24 فبروری و نقش چند جانبه‌گرایی برای صلح در اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

موضوع نشست امسال داووس که در 26 می به پایان می رسد، "تاریخ در نقطه عطف؛ سیاست‌های دولت و استراتژی‌های جهان تجارت" تعیین شد.

در حالی که داووس هدف خود را "بهبود وضعیت جهان" تعریف می‌کند، در سال‌های اخیر سؤالاتی مطرح شده است که آیا این هدف را تحقق یافت است یا خیر.اخبار مربوطه