تعطیلی مکاتب بعد از وقوع طوفان شدید شن ویا ریگ در عراق

به دلیل طوفان شدید شن در عراق، آموزش در مکاتب به مدت یک روز متوقف شد

1827559
تعطیلی مکاتب بعد از وقوع طوفان شدید شن ویا ریگ در عراق

به دلیل طوفان شدید شن در عراق، آموزش در مکاتب به مدت یک روز متوقف شد

نسبت وقوع طوفان شدید ریگ در عراق، آموزش در مکاتب به مدت یک روز متوقف شد.
طوفان شدید شن که از صبح در بسیاری از شهرها به ویژه پایتخت بغداد آغاز شد، زندگی را تحت تأثیر قرار داد.

ده‌ها تن از اثر این طوفانها با خطر خفگی مواجه شده ودر شفاخانه بستری شدند.

با اعلام وزارت آموزش و پرورش مکاتب امروز به دلیل طوفان بیش از حد شن سراسر کشور تعطیل شد.اخبار مربوطه