سه تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1826013
سه تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

وزارت دفاع ملی ترکیه از پا در آورده شدن 3 تروریست در عملیات پنجه قفل در شمال عراق خبر داد.

در اطلاعیه‌ای از سوی این وزارتخانه آمده است: توقف نمی‌کنیم، خسته نمی‌شویم، به مبارزه ادامه می‌دهیم. 3 تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک کشف شده در منطقه عملیات پنجه قفل از پا در آورده شدند. تعداد تروریست‌های خنثی شده در عملیات پنجه قفل به 76 نفر افزایش یافت.اخبار مربوطه