بایسیکل ‌سوار دنمارکی در اثرانفجار مین در شهر عمادیه جان باخت

این مین‌ها توسط عناصر وابسته به سازمان تروریستی " پ.ک.ک " جاسازی شدند

1822950
بایسیکل ‌سوار دنمارکی در اثرانفجار مین در شهر عمادیه جان باخت

این مین‌ها توسط عناصر وابسته به سازمان تروریستی " پ.ک.ک " جاسازی شدند

در نتیجه انفجار مین جاسازی شده توسط سازمان تروریستی " پ.ک.ک " در جاده‌ای در شهر عمادیه ولایت دهوک در شمال عراق یک بایسیکل ‌سوار دنمارکی جان باخت.

بر اساس اخبار رسانه‌های محلی، مین‌های جاسازی شده در قصبه کانی ماسی اولوسوالی عمادیه توسط عناصر وابسته به سازمان تروریستی " پ.ک.ک " در حین عبور دو بایسیکل ‌سوار دنمارکی منفجر شد.

در نتیجه این انفجار یکی از بایسیکل ‌سواران جان بخته است. اخبار مربوطه