وارانک با وزیر تجارت خارجی امارات دیدار و گفت‌وگو کرد

مصطفی وارانک: تورکیه با اقتصاد قوی، موقعیت استراتژیکی، زیربنای صنعتی قوی وامکانات کاری خود، شریک مطمئنی است

1819428
وارانک با وزیر تجارت خارجی امارات دیدار و گفت‌وگو کرد

مصطفی وارانک: تورکیه با اقتصاد قوی، موقعیت استراتژیکی، زیربنای صنعتی قوی وامکانات کاری خود، شریک مطمئنی است

مصطفی وارانک وزیر صنایع و تکنالژی تورکیه با ثانی بن الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی و هیئت همراه ایشان در دره انفورماتیک انقره گردهم آمدند.

وارانک در نشستی که با الزیودی ترتیب داد، اظهارداشت، تورکیه با اقتصاد قوی، موقعیت استراتژیکی، زیربنای صنعتی قوی وامکانات کاری خود، شریک مطمئنی بوده ودرمقایسه باجهان ازویژگی مرکز تدارک عرضه‌کننده کالاهای با کیفیت و بشکل سریع برخوردار است.

دو وزیربعد ازمذاکرات هیئت‌ها، از مرکز آزمایش مصرف‌کننده پروژه توگ بازدید کرده و ضمن کسب اطلاعات در مورد پروژه، با موتر ملی توگ رانندگی آزمایشی انجام دادند.اخبار مربوطه