3 تروریست سازمان تروریستی پ‌ک‌ک، از پای درآمدند

در عملیاتی که با طیاره ای بدون سرنشین در منطقه بستلر دیره لر شرناک انجام شد، 3 تروریست خنثی شدند

1817642
3 تروریست سازمان تروریستی پ‌ک‌ک، از پای درآمدند

در عملیاتی که با طیاره ای بدون سرنشین در منطقه بستلر دیره لر شرناک انجام شد، 3 تروریست خنثی شدند

در چارچوب عملیات محاصره-5 ارن در شرناک، 3 تروریست از سازمان تروریستی جدایی‌طلب پ‌ک‌ک در منطقه بستلر درلر از پای درآمدند.

سلیمان سویلو وزیرداخله تورکیه طی پیامی توئیتری اعلام کرد، در عملیاتی که با طیاره ای بدون سرنشین در منطقه بستلر دیرلر شرناک انجام شد، 3 تروریست خنثی شدند.

سویلو خطاب به تروریست‌ها گفت: "در حال نابودی هستید. تسلیم شوید."اخبار مربوطه