دستگیری 151 مهاجر غیرقانونی در ولایت قیرقلر ایلی

نیروهای ژاندارمری تورکیه 151 تبعه خارج که غیرقانونی وارد کشور شده بودند را در ولایت قیرقلر ایلی دستگیر کردند

1815107
دستگیری 151 مهاجر غیرقانونی در ولایت قیرقلر ایلی

نیروهای ژاندارمری تورکیه 151 تبعه خارج که غیرقانونی وارد کشور شده بودند را در ولایت قیرقلر ایلی دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارم تورکیه در اولوسوالی کوفچاز ولایت قیرقلر ایلی 151 تبعه خارج که غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند.

این افراد تبعه کشورهای تونس، لیبیا، سودان، الجزایر، فلسطین، مراکش و افغانستان بودند.

همچنین یک نفر به جرم همکاری در قاچاق انسان بازداشت شد.

افراد مذکور، پس ازطی مراحل قانونی درقوماندانی ژاندارم، به اداره مهاجرت این ولایت انتقال داده شدند.اخبار مربوطه