شش تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1763365
شش تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

شش تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌ طلب و تروریستی " پ.ک.ک " در شمال عراق از پا در آورده شدند.

مبارزه موثر و قاطعانه نیروهای مسلح ترکیه با تروریسم بدون وقفه ادامه دارد.

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید: شش تروریست شناسایی شده در مناطق عملیات پنجه پلنگ و پنجه صاعقه در شمال عراق از پا در آورده شدند.  اخبار مربوطه