برهم صالح بار دیگر نامزد ریاست جمهوری عراق شد

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، صالح به طور رسمی برای ریاست جمهوری عراق درخواست داده است

1762347
برهم صالح بار دیگر نامزد ریاست جمهوری عراق شد

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، صالح به طور رسمی برای ریاست جمهوری عراق درخواست داده است

برهم صالح، رئیس جمهور فعلی عراق بار دیگر نامزد ریاست جمهوری این کشور شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، صالح به طور رسمی برای ریاست جمهوری عراق درخواست داده است.

صالح در اکتوبر 2018 به صفت رئیس جمهور عراق انتخاب شده بود.

بر اساس توافقی که بین احزاب سیاسی عراق در سال 2005 صورت گرفت، ریاست جمهوری به کردها، ریاست مجلس به اهل سنت و نخست وزیری به شیعیان واگذار شد.

مجلس عراق که اولین جلسه خود را درتاریخ 9 جنوری برگزار کرد و رئیس جمهور و دو معاون رئیس جمهور را انتخاب کرد، حداکثر ظرف یک ماه رئیس جمهور را انتخاب خواهد کرد.

رئیس جمهور جدید به نامزد نخست وزیری که مورد توافق شیعیان است، وظیفه تشکیل دولت را می‌دهد و نامزد نخست وزیر حداکثر ظرف 30 روز کابینه را تشکیل داده و برای تصویب به مجلس ارائه می‌کند.اخبار مربوطه