نخست وزیر لیبیاادعاهای دیدار با مقامات اسرائیل را تکذیب کرد

این ادعا دیروز از سوی شبکه الحدث عربستان سعودی مطرح گردید

1761881
نخست وزیر لیبیاادعاهای دیدار با مقامات اسرائیل را تکذیب کرد

این ادعا دیروز از سوی شبکه الحدث عربستان سعودی مطرح گردید

عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر لیبیاادعاهای مربوط به دیدار با مقامات اسرائیلی در اردن را تکذیب کرد.

در رابطه با ادعاهای مطرح شده از سوی شبکه العربی الحدث عربستان سعودی مبنی بر دیدار الدبیبه نخست وزیر لیبیابا مقامات اسرائیلی در امان پایتخت اردن، از سوی سایت رسمی " دولت ما " اطلاعیه‌ای منتشر شد.

در این اطلاعیه که به‌نام دولت لیبیاانتشار یافت؛ چنین آمده است: عبدالحمید الدبیبه شایعات مربوط به دیدار و مذاکره با مقاماتی از دولت اسرائیل را که از سوی یک کانال تلویزیونی پخش گردید، تکذیب می‌کند. چنین دیداری صورت نگرفته و نخواهد گرفت. موضع ما در قبال دعوی فلسطین پایدار و آشکار است.

شایان ذکر است: در اخبار دیروز کانال خبری العربی الحدث عربستان سعودی ادعا شده بود که الدبیبه در شهر امان پایتخت اردن با  رئیس موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل پیرامون عادی‌سازی روابط لیبیاو اسرائیل دیدار و مذاکره کرده است.

در این گزارش همچنین ادعا گردید که  عبدالحمید الدبیبه برای ابقا در مقام خود در دوره انتقالی دولت لیبیاتا برگزاری انتخابات از اسرائیل خواستار حمایت شده است.اخبار مربوطه