مصر و آمریکا تطبیقات نظامی مشترکی در بحیره ای  سرخ برگزار کردند

اردوی مصر اعلام کرد که: هدف از برگزاری این تطبیقات نظامی، تقویت همکاری‌ها و تبادل تجربه میان نیروهای دو کشور و ارتقای آمادگی‌های نظامی است

1759888
مصر و آمریکا تطبیقات نظامی مشترکی در بحیره ای  سرخ برگزار کردند

اردوی مصر اعلام کرد که: هدف از برگزاری این تطبیقات نظامی، تقویت همکاری‌ها و تبادل تجربه میان نیروهای دو کشور و ارتقای آمادگی‌های نظامی است

اردوی مصر طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای بحری این کشور و آمریکا در آبهای بحیره ای  سرخ تطبیقات نظامی مشترک برگزار کردند.

در این بیانیه همچنین آمده است: هدف از برگزاری این تطبیقات نظامی، تقویت همکاری‌ها و تبادل تجربه میان نیروهای دو کشور و ارتقای آمادگی‌های نظامی است.

اخیرا برگزاری تطبیقات نظامی نظامی میان کشورهای عربی-عربی یا عربی-غربی در منطقه افزایشاخبار مربوطه