چاووش‌اوغلو با معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطرگفتگوی تیلفونی انجام داد

وزیر امور خارجه تورکیه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تحولات اخیر در افغانستان و قزاقستان را مورد بررسی قرار دادند

1759906
چاووش‌اوغلو با معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطرگفتگوی تیلفونی انجام داد

چاووش‌اوغلو با معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطرگفتگوی تیلفونی انجام داد

وزیر امور خارجه تورکیه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تحولات اخیر در افغانستان و قزاقستان را مورد بررسی قرار دادند

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه تورکیه و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطراز طریق  تیلفون گفتگو کردند.

براساس اعلام وزارت امور خارجه تورکیه، طرفین در این تماس تیلفونی تحولات اخیر در افغانستان و قزاقستان را مورد بررسی قرار دادند.اخبار مربوطه