مجلس نمایندگان لیبیا اعلام داشت تا تاریخ جدید برای برگزاری انتخابات تعیین شود

مجلس نمایندگان لیبیا خواستار تعیین تاریخ جدید برای برگزاری انتخابات در این کشور شد

1756811
مجلس نمایندگان لیبیا اعلام داشت تا تاریخ جدید برای برگزاری انتخابات تعیین شود

مجلس نمایندگان لیبیا خواستار تعیین تاریخ جدید برای برگزاری انتخابات در این کشور شد.

عبدالله بلیحق سخنگوی، مجلس نمایندگان لیبیا در جلسه استماع کمیسیون عالی انتخابات خواستار تعیین تاریخ جدید برای برگزاری انتخابات شد.

اوبا بیان اینکه در جلسه مجلس نمایندگان لیبیا با تمام احزاب کشور تماس گرفته و به این نتیجه رسیدند تا شرایط اضطراری را رفع کرده و تاریخ جدید انتخابات را تعیین کند.

عماد السایح، رئیس کمیسیون انتخابات لیبیا روز گذشته طی سخنانی در مجلس نمایندگان این کشور در نشست بررسی تعویق انتخابات ریاست جمهوری و سراسری اعلام کرد که در دوره اعلام فهرست نامز‌دهای قطعی انتخابات ریاست جمهوری و سراسری با یک سلسله تهدیدات مواجه شد‌ه‌اند.

او ضمن امتناع از ارایه جزئیات بیشتر در این زمینه، اعلام کرد که انتخابات بنا به دلایل موجه شامل «تصمیمات قضایی «متناقض» و تصیمات قانونی اتخاذ شده خارج از وقت معین»‌ به تعویق افتاده است.

گفتنی است جلسات مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبیا به رهبری سازمان ملل در نوامبر 2020 برگزار و طی این نشست‌ها تصمیم گرفته شد که هر دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبیا 24 دسامبر 2021 برگزار شود.

در حالی که در مجموع 98 نفر برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نامزده شده بودند، کمیسیون درخواست 25 نامزد را به دلایلی مانند "تابعیت دوگانه" و "حکم قضایی" رد کرده است.

از سوی دیگر کمیسیون عالی انتخابات لیبیا هفته گذشته از پیشنهاد این نهاد برای تعویق یک ماهه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور خبر داد.اخبار مربوطه