مسلمانان تنها در صورتی می‌توانند به صلح برسند که با یکدیگر متحد باشند

مسلمانان با تقویت همبستگی  و اتحاد با همدیگر در مقابل جریان‌هایی نظیر اسلام ستیزی، خارجی ستیزی و نژادپرستی فرهنگی فزاینده می‌توانند به صلح و پیروزی برسند

1753561
مسلمانان تنها در صورتی می‌توانند به صلح برسند که با یکدیگر متحد باشند

مسلمانان با تقویت همبستگی  و اتحاد با همدیگر در مقابل جریان‌هایی نظیر اسلام ستیزی، خارجی ستیزی و نژادپرستی فرهنگی فزاینده می‌توانند به صلح و پیروزی برسند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با اشاره به لزوم تقویت همبستگی در برابر جریان‌هایی نظیر اسلام ستیزی، خارجی ستیزی و نژادپرستی فرهنگی فزاینده گفت :"مسلمانان تنها در صورتی می‌توانند به صلح برسند که با یکدیگر متحد باشند."

اردوغان ضمن ارسال ویدئویی به بیستمین کنگره سالانه جمعیت مسلمانان آمریکایی (MAS-ICNA) که همه ساله توسط سازمان‌های مشترک مسلمانان و با شرکت ده‌ها هزار مسلمان از سراسر جهان برگزار می‌شود، گفت:"خداوند متعال در قرآن کریم نیز به ما مژده داده که در پی هر رنج و سختی، آسانی خواهد بود.  مولانا از یکی از رهبران روحانی ما نیز مژده پروردگار را به معنای واقعی کلمه این گونه تفسیر کرد که "بعد نومیدی بسی امیدست، پایان شب سیاه سپید است ". ما چه در زندگی سیاسی و روزمره و چه در مبارزه برای کشور و ملت و امت خود شاهد این بشارت الهی بوده ایم. با وجود سختی‌ها و مشقت‌ها، همواره شاهد آرامشی شدیم که بعد از سختی، نصیبمان شده است.»

اردوغان با بیان اینکه با به ئایان رسیدن شیوع پاندمی کووید-19 نیز به آرامش و راحتی خواهیم رسید گفت: "ازاینرو باید بدون ناامیدی و رعایت تدابیر به مبارزه خود با قاطعیت تمام ادامه دهیم."

رئیس جمهور ضمن تاکید به لزوم حمایت از کسانی که در طول روند پاندمی کار و حرفه خود را از دست داده اند، به ضرورت افزایش تلاشهایی که در راستای افزایش سطح رفاح مردم انجام می‌گیرد نیز تاکید کرد. 

اردوغان به به لزوم تقویت همبستگی در برابر جریان‌هایی نظیر اسلام ستیزی، خارجی ستیزی و نژادپرستی فرهنگی فزاینده  نیز تاکید کرد که مسلمانان تنها در صورتی می‌توانند به صلح برسند که با یکدیگر متحد باشند.

گفتنی است، بیستمین کنگره سالانه MAS-ICNA توسط سازمان‌های مردم نهاد مسلمانان آمریکایی در شهر شیکاگو در حال برگزاری است.

کنگره سه روزه MAS-ICNA سال گذشته به دلیل پاندمی کرونا به صورت مجازی برگزار شد.اخبار مربوطه