سفرای جدید لیبیا و امارات متحده عربی  اعتمادنامه های خود را تقدیم اردوغان کردند

سفرای جدید لیبیا و امارات متحده عربی در انقره  اعتمادنامه های خود را تقدیم رئیس‌جمهور اردوغان کردند

1748275
سفرای جدید لیبیا و امارات متحده عربی  اعتمادنامه های خود را تقدیم اردوغان کردند
61ba501d8ceef.jpg
Al Dhaheri.jpg

سفرای جدید لیبیا و امارات متحده عربی در انقره  اعتمادنامه های خود را تقدیم رئیس‌جمهور اردوغان کردند.

مصطفی الغلائب، سفیر جدید لیبیا وساعد ثانی حارب الظاهری، سفیر جدید امارات متحده عربی در انقره  اعتمادنامه های خود را به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه تقدیم کردند.

اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در انقره الغلائب و حارب الظاهری سفرای جدید التقرر کشورهای لیبیا و امارات متحده عربی را به حضور پذیرفت.

همچنان سفرای جدید و برخی کارکنان سفارتخانه های لیبیا و امارات در انقره در پایان این دیدار با رئیس‌جمهور تورکیه عکسهای  یادگاری گرفتند.اخبار مربوطه