امکان نامزدی سیف‌الاسلام قذافی برای انتخابات لیبیا فراهم شد

به گزارش رسانه‌های لیبیh اعتراض سیف‌الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر برکنار شده لیبیh به حکم رد صلاحیت او در انتخابات توسط محکمه تجدید نظر سبها پذیرفته شد

1742508
امکان نامزدی سیف‌الاسلام قذافی برای انتخابات لیبیا فراهم شد

به گزارش رسانه‌های لیبیا اعتراض سیف‌الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر برکنار شده لیبیا به حکم رد صلاحیت او در انتخابات توسط محکمه تجدید نظر سبها پذیرفته شد.

به گزارش شبکه تلویزیونی «پاناروما» لیبیا محکمه تجدید نظر در شهر «سبها» طی جلسه‌ بررسی اعتراض سیف‌الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر برکنار شده لیبیا به حکم رد صلاحیت او در انتخابات را پیذیرفته‌است. 

در این گزارش گفته شد که بدین ترتیب امکان نامزدی سیف‌الاسلام قذافی برای انتخابات لیبیا فراهم شده‌است.

سیف‌الاسلام قذافی در 14 نوامبر ماه گذشته با حضور در شعبه کمیسیون عالی انتخابات در شهر سبها نامزدی خود را برای انتخابات لیبیا اعلام کرده بود. 

قوه قضائیه این کشور در 24 نوامبر به دلیل اینکه درباره سیف‌الاسلام قذافی حکم نهایی وجود دارد، درخواست نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری لیبیا را رد کرده بود.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری لیبیا در 24 دسامبر سال جاری برگزار شود.اخبار مربوطه