توسعه همکاری دفاعی میان آمریکا و جاپان

دریاسالار یواسا هیدکی قوماندان نیروهای دفاعی ونیروی بحری جاپان و دریاسالار کارل توماس قوماندان نیروهای هفتم آمریکا گردهم آمدند

1742031
توسعه همکاری دفاعی میان آمریکا و جاپان

دریاسالار یواسا هیدکی قوماندان نیروهای دفاعی ونیروی بحری جاپان و دریاسالار کارل توماس قوماندان نیروهای هفتم آمریکا گردهم آمدند

دریاسالار یواسا هیدکی قوماندان نیروهای دفاعی نیروی بحری جاپان و دریاسالار کارل توماس قوماندان نیروهای هفتم آمریکا در زمینه توسعه همکاری دفاعی آمریکا و جاپان گردهم آمدند.

هردو قوماندان بعد از دیدارو ملاقات درکشتی جنگی طیاره بردار یو‌اس‌اس کارل وینسون آمریکا، ضمن ترتیب نشست مطبوعاتی به همکاری در زمینه دفاع تاکید کردند.

یواسا اظهار داشت، بدلیل استفاده از قوه قهریه برای تغییر دادن وضعیت موجود منطقه، تهدیدات جدی متوجه به امنیت بحری رفته رفته افزایش می‌یابد.

یواسا در اشاره به ماموریت نیروی بحری دفاعی جاپان تاکید کرد، همکاری با نیروی بحری کشورهای دوست را توسعه خواهیم داد.

توماس نیز کشورهای دوست و هم‌پیمان را برای نمایش ظرفیت‌های شان در مقابل کشورهایی که قدرت‌نمایی می‌کنند، فراخواند.

در چهارچوب این دیدار طیارات جنگی اف35 پرواز نمایشی انجام دادند. اخبار مربوطه