عبدالله حمدوک نخست‌وزیر سودان معاونین جدید خود را انتصاب کرد

عبدالله حمدوک به ماموریت جانشینان وزیر که عبدالفتاح البرهان انتخاب کرده بود، خاتمه داده و معاونین جدید را انتصاب کرد

1741957
عبدالله حمدوک نخست‌وزیر سودان معاونین جدید خود را انتصاب کرد

عبدالله حمدوک به ماموریت جانشینان وزیر که عبدالفتاح البرهان انتخاب کرده بود، خاتمه داده و معاونین جدید را انتصاب کرد

نخست‌وزیری سودان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، عبدالله حمدوک نخست‌وزیر به ماموریت جانشینان وزیر که عبدالفتاح البرهان قوماندان اردو را که بعد ازمداخله نظامی در 25 اکتوبر منصوب کرده بود، خاتمه داده و معاونین جدید را انتصاب کرد.

حمدوک، وزیران جدید خارجه، عدلیه، زراعت و جنگلداری، تجارت، صنایع، انرژی و نفت، آبیاری و منابع آب، مالداری، ترانسپورتی، ارتباطات، سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی، تعلیم وتربیه، تحصیلات عالی، کار و اصلاحات اداری، عمران و شهرسازی، رشد اجتماعی، معادن، امور دینی و اوقاف، ورزش و جوانان را انتصاب کرد.

به تعقیب مداخله نظامی در سودان که با فسخ دولت در 25 اکتوبر و بازداشت ده‌ها وزیر از جمله نخست‌وزیر به نتیجه رسید، با هدف پایان دادن به بحران دولتی، در 21 اکتوبر البرهان و حمدوک برای بازگشت او به سمت نخست‌وزیری توافق‌نامه سیاسی امضا شده بود.

در چهارچوب توافق‌نامه، تصمیم البرهان در مورد عزل حمدوک از سمت نخست‌وزیری لغو شده و تعداد کثیری سیاستمدار از جمله وزیران سابق آزاد شدند.اخبار مربوطه