اردوغان به قطر می‌رود

رئیس جمهور تورکیه در روزهای 6 تا 7 دسامبر به قطر خواهد رفت

1741324
اردوغان به قطر می‌رود

رئیس جمهور تورکیه در روزهای 6 تا 7 دسامبر به قطر خواهد رفت

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه در روزهای 6 تا 7 دسامبر به قطر خواهد رفت.

در این سفر که در آن آخرین وضعیت افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت، امنیت جام جهانی که قرار است در قطر برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این سفر موضوعات توسعه بیشتر همکاریهای موجود بین دو کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.اخبار مربوطه