عربستان سعودی بخش قنسولگری سفارت خویش در کابل را بازکرد

عربستان سعودی اعلام کرد که بخش کنسولگری خود را در ساختمان سفارت شان در کابل، پایتخت افغانستان باز کرده است

1741404
عربستان سعودی بخش قنسولگری سفارت خویش در کابل را بازکرد

عربستان سعودی اعلام کرد که بخش کنسولگری خود را در ساختمان سفارت شان در کابل، پایتخت افغانستان باز کرده است.

بیانیه وزارت امورخارجه عربستان سعودی دراین زمینه درآژانس رسمی اینکشورSPA، منتشرشده است.

دراین بیانیه چنین امده است:«بخش قنسولگری سفارت عربستان سعودی در کابل از روز سه شنبه مجددا گشایش یافت.»

همچنان خاطرنشان شده است که تصمیم مورد بحث "ناشی از تمایل دولت عربستان سعودی برای ارائه کلیه خدمات قنسولگری به مردم افغانستان بوده است."

عربستان سعودی از سازمان همکاری اسلامی (OIC) جهت یک نشست فوق‌العاده درتاریخ 29 نوامبر دعوت بعکل اورد تا در مورد وضعیت بشردوستانه در افغانستان گفتگو کند.

ریاض خاطرنشان کرد که تاریخ 17 دسامبر پیشنهادشده ازجانب پاکستان برای نشست فوق العاده ممکن است مناسب باشد.اخبار مربوطه