وزیر داخله تورکیه با «بسام مولوی» همتای لبنانی اش از طریق تیلفون گفتگو کرد

بر اساس بیانیه وزارت داخله لبنان، در دیدار سویلو و مولوی بر اهمیت تلاش برای حفظ امنیت دو کشور تاکید شد

1740819
وزیر داخله تورکیه با «بسام مولوی» همتای لبنانی اش از طریق تیلفون گفتگو کرد

سلیمان سویلو وزیر داخله ای تورکیه با «بسام مولوی» همتای لبنانی خود از طریق تیلفون گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت کشور لبنان، در دیدار سویلو و مولوی بر اهمیت تلاش برای حفظ امنیت دو کشور تاکید شد.

وزیر سویلو اظهار داشت تورکیه آماده است به حمایت خود از نیروهای امنیت داخلی و سایر واحدهای امنیتی زیر نظر وزارت کشور لبنان ادامه دهد.

سفارت تورکیه در بیروت در 5 نوامبر در چارچوب کمک به لبنان، 3000 بسته غذایی به نیروهای امنیت داخلی وزارت داخله  لبنان اهدا کرده بود.

اداره عمومی امنیت وزارت داخله تورکیه در 10 سپتامبر تجهیزات حفاظت فردی را در اختیار اداره عمومی نیروهای امنیت داخلی وزارت داخله لبنان قرار داد.

اقتصاد لبنان که ساختار بسیار شکننده‌ای از نظر تقسیمات سیاسی بر اساس ادیان و مذاهب مختلف دارد، بزرگترین بحران از زمان جنگ داخلی 1975-1990 را تجربه می‌کند.

تورکیه به حمایت‌های خود با کمک‌های مختلف به لبنان که در اثر انفجار بندر بیروت در 4 آگست 2020 به شدت متزلزل شده بود ادامه خواهد داد. اخبار مربوطه