قدرت‌های بین‌المللی ازتصمیم لغو تحریم‌های مالی علیه تهران آشفته شده‌اند

نخست وزیر اسرائیل: قدرت‌های بین‌المللی ازتصمیم لغو تحریم‌های مالی علیه تهران آشفته شده‌اند

1740082
قدرت‌های بین‌المللی ازتصمیم لغو تحریم‌های مالی علیه تهران آشفته شده‌اند

نخست وزیر اسرائیل: قدرت‌های بین‌المللی ازتصمیم لغو تحریم‌های مالی علیه تهران آشفته شده‌اند

نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت قدرت‌های بین‌المللی از تصمیم لغو تحریم‌های مالی علیه تهران در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران آشفته شده‌اند

بنت در بیانیه خود پس از جلسه هفتگی کابینه خاطرنشان کرد: مذاکرات بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران به زودی آغاز خواهد شد.

وی گفت: اسرائیل از تصمیم  لغو تحریم‌ها و اجازه دادن میلیاردها دالر به ایران در ازای کنترل‌های محدود هسته‌ای، بسیار ناراحت است.

بنت با به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که یایر لاپید وزیر امور خارجه در سفر هفته جاری خود به بریتانیا و پاریس این پیام را ابلاغ خواهد کرد، گفت بنی گانتز وزیر دفاع در سفر خود به مراکش یادداشت تفاهمی درزمینه امنیت بین دوکشورامضا کرد. و این یادداشت تفاهم راه را برای همکاری در زمینه‌های اطلاعات، صنایع دفاعی، رزمایش مشترک دو کشور باز کرده است. اخبار مربوطه