یکی از محاکم عدلی در لیبیا برای خلیفه حفتر حکم اعدام صادر کرد

یکی ازمحاکم عدلی نظامی درلیبیا برای خلیفه حفتر، سرکرده شبه‌نظامیان شرق این کشورحکم اعدام صادر کرد

1739114
یکی از محاکم عدلی در لیبیا برای خلیفه حفتر حکم اعدام صادر کرد

یکی ازمحاکم عدلی نظامی درلیبیا برای خلیفه حفتر، سرکرده شبه‌نظامیان شرق این کشورحکم اعدام صادر کرد.

محکمه نظامی شهر مصراته ای لیبیا در چارچوب دوسیه ای حمله به کالج نیروی هوایی مصراته برای خلیفه حفتر، سرکرده شبه‌نظامیان شرق این کشور حکم اعدام صادر کرد.

دفتر محکمه ای نظامی مصراته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب این دوسیه علاوه بر حفتر، برای عبدالرزاق النظوری، سقر الجروشی و عبدالسلام الحاسی، قوماندانهای خودخوانده شبه‌نظامیان وابسته به حفتر نیز حکم اعدام صادر شده است.

در بیانیه یادشده آمده است که طبق حکم صادره از سوی محکمه نظامی مصراته، حفتر وسایر قوماندانهای او از خدمات سربازی اخراج شده و برای همیشه از حقوق مدنی محروم خواهند بود.

گفتنی است شبه‌نظامیان وابسته به جنرال کودتاچی خلیفه حفتر در سال 2019 کالج نیروی هوایی مصراته را هدف حمله هوایی قرار دادند که باعث مرگ یک تن از نیروهای دولت وفاق ملی لیبیا شد.اخبار مربوطه