بازار اقتصاد حلال جهان از 4 تریلیون به 7 تریلیون دالر رسید

بازار اقتصاد حلال جهان از 4 تریلیون به 7 تریلیون دالر رسید

1739096
بازار اقتصاد حلال جهان از 4 تریلیون به 7 تریلیون دالر رسید

معاون رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت در حالی که اقتصاد حلال جهان در سال 2017 حجمی معادل 4 تریلیون دالر داشت، امروز به بازاری به بزرگی 7 تریلیون دالری رسیده است.

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در هفتمین اجلاس جهانی حلال و هشتمین نمایشگاه کالاهای حلال سازمان همکاری اسلامی با موضوع «ضرورت تولید و مصرف حلال» که در مرکز کنگره استانبول برگزار شد، اظهار داشت: در حالی که اقتصاد حلال جهان در سال 2017 حجمی معادل 4 تریلیون دالر داشت، امروز به بازاری به بزرگی 7 تریلیون دالری رسیده است.

او تاکید کرد: محیط تجاری معتبر و جهانی دارای گواهی حلال که با دستان خود پایه‌های آن را گذاشته‌ایم، اعتباری برای ما، همه کشورهای اسلامی و بخش خصوصی خواهد بود.

اوکتای تصریح کرد: سازمان اعتباربخشی برای گواهی حلال با ارزیابی درخواست‌های دریافتی از سراسر جهان، گواهی حلال 640 را تضمین کرده است.اخبار مربوطه