چهار تن از تروریست های عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک تسلیم نیرو های مسلح ترکیه شدند

عملیات نیروهای مسلح ترکیه علیه سازمان تروریستی در شمال عراق ادامه دارد

1726867
چهار تن از تروریست های عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک تسلیم نیرو های مسلح ترکیه شدند

نیروهای انتظامی ترکیه یک مغاره را که توسط تروریست‌های پ.ک.ک به عنوان دیپوی مهمات در شمال عراق استفاده می‌شد، به کنترل خود درآورد. در این چهارچوب 4 تروریست نیز سلاح های خود را به زمین گذاشته تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شدند.

بر اساس منابع وزارت دفاع ملی ترکیه این عملیات نیروهای مسلح ترکیه در راستای عملیات پنجه صاعقه در شمال عراق انجام شده و ادامه دارد.

طبق اطلاعات دریافتی از طریق پهپادها و همچنین اظهارات تروریست‌های دستگیر شده نظامیان ترکیه وارد مخفیگاهها و مغاره های مورد استفاده تروریستها در منطقه آواشین می‌شوند و  به عملیات خود ادامه می‌ دهند.

در این راستا مغاره بر روی تپه‌ای در ارتفاع 1917 متری در منطقه آواشین که به عنوان دیپوی مهمات مورد استفاده تروریست ها قرار می‌گرفت، شناسایی شده است.

سربازان در عملیات خود از تروریست‌ها در مغاره خواستند که "تسلیم شوند" و آنها چون جایی برای فرار نداشتند، سلاح‌های خود را به زمین گذاشته تسلیم نیرو های مسلح ترکیه شدند.

در این عملیات مقدار زیادی سلاح و مهمات متعلق به تروریست‌ها نیز کشف و ضبط شده است.

 اخبار مربوطه