مجلس تورکیه لایحه تمدید جواز عملیات برون مرزی را تصویب کرد

مجلس تورکیه لایحه تمدید دوساله جوازعملیات برون مرزی اردوی درعراق وسوریه را تصویب کرد

1725766
مجلس تورکیه لایحه تمدید جواز عملیات برون مرزی را تصویب کرد

مجلس تورکیه لایحه تمدید دوساله جوازعملیات برون مرزی اردوی درعراق وسوریه را تصویب کرد

لایحه تمدید جواز عملیات برون مرزی اردوی تورکیه در عراق و سوریه به مدت دو سال دیگر در مجلس کبیر ملی کشور به تصویب رسید.

در لایحه عراق و سوریه تاکید شد که تحولات در مناطق مجاور مرزهای زمینی جنوبی تورکیه و خطرات و تهدیدات ناشی از درگیری در حال افزایش است.

در این لایحه ضمن تاکید بر اینکه تورکیه برای حفاظت از تمامیت ارضی، وحدت ملی و ثبات همسایه خود عراق اهمیت زیادی قائل است، تصریح شد:

"از سوی دیگر، تداوم حضور عناصر پ.ک.ک و داعش در عراق، تلاش برای مقابله با جدایی طلبی قومی، تهدیدی مستقیم برای صلح، ثبات و امنیت کشورمان است.

گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د- ی.پ.گ٬ داعش و همچنین سایر گروه‌های تروریستی فعال در سوریه نیز به اقدامات خود علیه کشورمان همچنان ادامه می دهند.

در همین راستا اخذ تدابیر لازم برای حفظ تمامیت ارضی دربرابر تهدیدات علیه کشورمان در راستای حقوق بین‌المللی خود بسیار اهمیت دارد."اخبار مربوطه