نشست کاری اردوغان با رهبران سه کشور آفریقایی در توگو

اجلاس چهارگانه رئیس جمهور تورکیه با رهبران کشورهای توگو، بورکینا‌فاسو و لیبریا

1722086
نشست کاری اردوغان با رهبران سه کشور آفریقایی در توگو

اجلاس چهارگانه رئیس جمهور تورکیه با رهبران کشورهای توگو، بورکینا‌فاسو و لیبریا

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با  فوراسوزیمنا گناسینگبه رئیس جمهور توگو، راک مارک کریستین کابوره، رئیس جمهور بورکینا‌فاسو و ژرژ وه‌آ، رئیس جمهور لیبریا  طی یک ضیافت کاری در لومه، پایتخت توگو اجلاس چهارگانه ترتیب دادند.

این ضیافت کاری در کاخ ریاست جمهوری توگو بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت.

همچنین مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه تورکیه نیز در این ضیافت کاری حضور یافت.اخبار مربوطه