می‌خواهیم مردم افغانستان به امنیت و ثبات دست یابند

امیر قطر تاکید کرد می‌خواهیم مردم کشور برادر افغانستان به امنیت و ثبات دست یابند.

1718989
می‌خواهیم مردم افغانستان به امنیت و ثبات دست یابند

امیر قطر تاکید کرد می‌خواهیم مردم کشور برادر افغانستان به امنیت و ثبات دست یابند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیرقطرازطریق ویدئوکنفرانس درنشست فوق‌العاده کشورهای گروه G-20 که با موضوع بررسی تحولات افغانستان درروم، پایتخت ایتالیا برگزارشد؛ شرکت کرد.

اودراین نشست اظهارداشت: قطرسهم موثری درایجاد بزرگترین پل هوایی تاریخ برای خروج هزاران تن از افغانستان با ملیت‌های مختلف داشت.

آل ثانی با اشاره به تلاش‌های تیم فنی قطردربازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل، تاکید کرد که آزادی حرکت و سفر باید در افغانستان تضمین شود.

اوضمن تاکید بر اینکه قطر می‌خواهد مردم کشور برادر افغانستان به امنیت و ثبات دست یابند، گفت: امنیت و ثبات برای توسعه و رفاه ضروری است. از این نظر، ما بر اساس اعتقادمان به حل و فصل منازعات از طریق مسالمت آمیز، گفتمان را اصل اساسی سیاست خارجی خود قرار داده‌ایم.اخبار مربوطه