مسلمانان باید به مسئولیت خود درقبال امنیت و آینده بشریت عمل کنند

رئیس جمهور تورکیه گفت که مسلمانان باید به منظور امنیت و آینده بشریت مسئولیت بپذیرند

1697097
مسلمانان باید به مسئولیت خود درقبال امنیت و آینده بشریت عمل کنند

رئیس جمهور تورکیه گفت که مسلمانان باید به منظور امنیت و آینده بشریت مسئولیت بپذیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی پیامی ویدئویی برای چهارمین اجلاس عمومی مجمع جوانان سازمان همکاری اسلامی گفت: مسلمانان باید به منظور امنیت و آینده بشریت مسئولیت بپذیرند.

رئیس جمهور تورکیه در اینباره اظهار کرد: مسلمانان باید به خاطر صلاح و رفاه خود و همچنین امنیت و آینده کل بشریت مسئولیت بپذیرند و نسبت به  بی عدالتی های موجود واکنش نشان دهند.

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مسلمانان از سویی با درگیری‌، خشونت، فقر و امراض و از سوی دیگرنیز با اسلام‌هراسی که درحال رشد در غرب است، دست به گریبان هستند.

او با بیان اینکه در یکی از حساس‌ترین برهه های تاریخ بشریت به سر می‌بریم، گفت که مسائل امنیتی، اقدامات تروریستی و شیوع امراض ساری باعث عدم دستیابی جامعه جهانی به صلح و آرامش شده اند.

رئیس جمهور تورکیه با اشاره به اینکه جهان اسلام بیش از هر منطقه دیگری گرفتار مشکلات موجود است، ادامه داد: تداوم سیستم موجود بر جهان که در یک سوی آن گرسنگی، جنگ و فقر شدید و در نقطه مقابل آن زندگی لوکس و استثمار حاکم است، غیرممکن به نظر می‌رسد.

اردوغان با اشاره به اینکه مکررا با گفتن جمله «جهان از پنج بزرگتر است»، خواهان تاکید بر بی عدالتی موجود بر جهان است، گفت: در این مسیر جوانان مسلمان مسئولیت مهمی بر دوش دارند. ما باید به جای اختلاف همکاری و به جای خصومت و دشمنی محبت و دوستی را تقویت کنیم.اخبار مربوطه